Hướng dẫn sử dụng Google Webmaster Tool

Webmaster Tool là một công cụ trợ giúp đắc lực giúp người quản trị hiểu hơn về website của mình. Ngoài ra đây được coi như sợi dây kết nối rất quan trọng giữa website của bạn và google. Vì thế, Hãy dành thời gian đọc và hiểu hơn về công cụ này nhé.