Kiểm tra Website có thân thiện với di động hay không

Google thông báo rằng website thân thiện với di động chính là một yếu tố quan trọng để xếp hạng. Hãy tự kiểm tra xem website của bạn có đạt không nhé

B1: Ấn vào đây để đến với trình kiểm tra

B2: Nhận URL của bạn và ấn vào nút Kiểm tra URL

Kiểm tra đường dẫn
Kiểm tra đường dẫn

* Hãy nhớ rằng: trình kiểm tra chỉ giúp bạn kiểm tra được tình trạng của đúng đường link URL mà bạn nhập, chứ không phải toàn bộ của miền đó. Ví dụ kiểm tra trang chủ khác kiểm tra trang con.

B3: Nhận kết quả

Nhận kết quả kiểm tra của đường dẫn
Nhận kết quả kiểm tra của đường dẫn
  • Thành công: khi bạn nhận được dòng thông báo màu xanh: “Trang này thân thiện với thiết bị di động.”
  • Không thành công: khi bạn nhận được dòng thông báo màu đỏ: “Trang này không thân thiện với thiết bị di động.”

Chỉ đơn giản như vậy là bạn đã có thể biết được tình trạng thân thiện trên các thiết bị của website rồi. Hãy bắt tay vào làm nào