Nghiên cứu từ khóa của đối thủ bằng Ahrefs

Bạn đang phân vân lựa chọn từ khóa thế nào để seo cho hiệu quả? Sử dụng thử Ahrefs – phiên bản có phí – để cùng Mr Hieu khám phá nội dung này nhé