Phân tích Backlink – Domain của đối thủ bằng Ahrefs

Công cụ Ahrefs giúp anh chị em biết được website của đối thủ được đặt link ở đâu? Cách đặt link như thế nào? số lượng bao nhiêu? Hệ thống của họ ra sao? Chất lượng hay không? ….