Ahrefs SEO Toolbar

Bên Ahrefs SEO mới cho ra lò Tiện ích Ahrefs SEO Toolbar, anh chị em seoer có thể cài ngay trên trình duyệt Chrome hoặc Firefox tùy thích

  • Tải bản Ahrefs SEO Toolbar cho Chrome tại đây
  • tải bản Ahrefs SEO Toolbar cho FireFox tại đây

Khi cài Tiện ích Ahrefs SEO lên thì sẽ được tích hợp ngay trên thanh toolbar của trình duyệt, giúp bạn có thể xem được các thông số về Điểm chất Lượng và Backlink của 1 website và 1 trang bất kỳ khi bạn đang truy cập.

Cài xong thì nó sẽ hiện ra như này:

Ahrefs SEO toolbar

Khu vực số 1 là chỉ số liên quan tại Page bạn đang xem

Khu vực số 2 là chỉ số liên quan đến Domain bạn đang xem

Cài ngay nhé các bạn