Khai báo bài viết với Google mới nhất 2018

Link khai báo: https://www.google.com/webmasters/tools/googlebot-fetch

Rồi làm theo hướng dẫn ở VIDEO dưới đây

 

==>> url: https://www.google.com/webmasters/tools/googlebot-fetch

Từ khóa search: khai báo bài viết với google nhanh, khai báo bài viết với google mới nhất, submit google 2018, index bài viết nhanh, add url,

Chat Zalo

Chat Facebook

HOTLINE: 091.404.8256