Hướng dẫn Tạo FAQPage

FAQPage giúp website được click nhiều hơn, tăng tỉ lệ CTR, bắt mắt hơn, nổi bật hơn

FAQ Page là một trong những đoạn Schema được ưa chuộng sử dụng, bạn đã sẵn sàng chưa?

B1: Sửa Đoạn Mã Theo Mẫu

B2: Dán Đoạn Mã Vào Bài Viết Trong Thẻ <head></head>

  • lưu ý wordpress thì có cài plugin
  • mã nguồn khác thì nhờ ng quản trị web hỗ trợ

B3: Kiểm Tra Trạng Thái

B4: Khai Báo Bài Viết Với Google

Công cụ hỗ trợ:

B2: Plugin cho wordpress: Header and Footer Scripts

B3: https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=vi

B4: Google search console

Video hướng dẫn FULL HD